sosiaaliturva

Visio 2030

Visio 2030

Mahdollisuuksien maa Visiossani 2030 jokaisen suomalaisen elintaso on puolet parempi kuin tänä päivänä. Työtä on voitava vaihtaa työksi nykyistä sujuvammin…

Perustilillä kohti palvelutaloutta

Perustilillä kohti palvelutaloutta

Suomen nykyinen sosiaaliturva passivoi eikä kannusta riittävästi töihin. Tästä kaikki tuntuvat olevan Suomessa samaa mieltä. Sen jälkeen näkemykset jakaantuvat niihin,…