Visio 2030

Mahdollisuuksien maa

Visiossani 2030 jokaisen suomalaisen elintaso on puolet parempi kuin tänä päivänä. Työtä on voitava vaihtaa työksi nykyistä sujuvammin ja edullisemmin. Peruskoulu ei syrjäytä erilaisuutta ja lahjakkuuksia, vaan lapsille taataan sujuva polku opintoihin jo laadukkaan varhaiskasvatuksen kautta. Harrastukset tuodaan koulupäivien yhteyteen, siten, että kaikki lapset pääsevät mukaan ja iltaisin perheillä on aikaa yhdessäololle.

Työssäoppimiselle tehdään tilaa kaikissa elinkaaren vaiheissa. Työllistäminen on nykyistä joustavampaa ja sosiaaliturva siirretään kokonaisuudessaan hyvinvointivaltion tehtäväksi: pois yrityksiltä. Panostetaan vahvaan perusturvaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei tavoitella jättiuudistusta, vaan annetaan nykymallin kehittyä ihmisten ja alueiden tarpeista käsin. Tehdään tilaa digitalisaatiolle ja vapautetaan hoiva-alan ihmiset tekemään sitä missä me ihmiset olemme lyömättömiä ja mille nykyisin on aivan liian vähän aikaa: olemaan läsnä.

Ilmastonmuutokseen ei vastata kielloilla, vaan tehokkaammalla päästöjen hinnoittelulla, jossa kaikki co2-hiukkaset asetetaan samalle viivalle. Luotetaan ihmiseen kuluttajana ja hänen valinnanvaraansa varjellaan vaihtoehdottomuudelta, kartelleilta ja kurjuudelta. Panostetaan kansainväliseen yhteistyöhön kaikilla politiikan osa-alueilla ja tehdään Suomesta edelläkävijä EU:n kehittämisessä. Panostetaan vahvaan Euroopan unioniin, joka palvelee ihmisiä ja heidän vapauttaan kansallisvaltioiden, korporaatioiden tai instituutioiden sijaan.

Lue lisää visioni yhdeksästä kohdasta!