Mahdollisuuksien maa

Mietimme liian usein, mikä on parasta järjestelmälle, kun pitäisi keskittyä siihen, mikä olisi parasta ihmisille. Annetaan määräysvalta elämästä ihmisille itselleen ja vapautetaan heidät tavoittelemaan unelmiaan.

Pelko pois!

Vaikeudet eivät ole loppuelämän kohtalo

Meidän on ehkäistävä perheiden pahoinvointia ja nuorten syrjäytymistä kaikin mahdollisin keinoin. Myös elämää jo kokeneilla ihmisillä on oltava mahdollisuus uuteen alkuun, niin yrittäjillä, työntekijöillä kuin työttömillä.

Lopetetaan perässähiihto

Suomella on takanaan menetetty vuosikymmen. Kestävyysvaje on 10 miljardia euroa. Ei luovuteta – pyritään parempaan! Otetaan kaikki hyöty irti kansainvälisyydestä, osaamisesta ja teknologian kehityksestä. Pidetään kaikki mukana.

Tehdään Suomesta mahdolli­suuksien maa!

Mahdollisuuksien maassa vaihtoehdot tuodaan ihmisten ulottuville sen sijaan, että poliitikot tekisivät nuo valinnat heidän puolestaan. Julkinen valta ei valitse voittajia, vaan turvaa kaikille lähtökohdat hyvälle elämälle ja onnen tavoittelulle.

Visio 2030

1

Visio 2030 ­-
mahdolli­suuksien maa

Ilman päämäärää politiikassa helposti unohtuu suunta. Tavoitteenani on tehdä Suomesta vuoteen 2030 mennessä mahdollisuuksien maa, jossa jokaisen suomalaisen elintaso on puolet parempi kuin tänä päivänä.

2

Stoppi syrjäytymi­selle ja yksinäisyy­delle!

Näköalattomuuden vähentäminen on tärkein tehtävämme. Tehdään tilaa paremmalle huomiselle kaikissa elämäntilanteissa. Suodaan lapsille enemmän läsnäoloa ja turvaa silloin, kun koti ei niitä tarjoa. Hyvinvointivaltion onnistuminen mitataan vanhuuden hoivassa.

3

Ketterämpää työelämää ja paikallista sopimista

Entä jos antaisimme ihmisten tehdä työtä yhä paremmin elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla? Kevennetään sääntelyä työntekijän eduksi! Verotetaan vähemmän. Tehdään tilaa työssäoppimiselle ja mahdollistetaan uuden työuran aloittaminen myös seniori-iässä.

4

Perustilillä kohti palvelutaloutta

Perustili mahdollistaa tuen nostamisen silloin, kun siihen on tarve. Ei byrokratiaa, ei pelkoa tukien menettämisestä tulojen myötä. Aina kannattaa tehdä. Se korvaa muut etuudet ja pitää julkisen talouden tasapainossa. Perustili mahdollistaa muiden tekemän työn kätevän ostamisen ja mikroyrittäjänä toimimisen.

5

Kansan­kapitalismia ja omistajuutta

Kaikilla pitää olla mahdollisuus vaurastumiseen. Jokaisesta tuntipalkasta on jäätävä vähintään puolet käteen. Omistamisen verotuksen on oltava maltillista kaikille. Emme halua jäädä globalisaatiossa torpparin osaan, vaan meillä on oltava mahdollisuus ottaa riskiä myös omalla pääomalla.

6

Kohti joustavaa oppimista

Muodollisen pätevyyden rinnalle meidän on nostettava kunniaan osaaminen. Alansa huipuksi voi päästä yhtä lailla työelämässä kuin koulussa opiskelemalla. Korkeakouluista lähdetään kandivaiheen jälkeen työelämään. Erikoistutaan. Työssäoppimisesta pitää tehdä osa kansallista kulttuuria.

7

Päästöille oikea hinta

Aiheuttaja maksaa. Kun jokainen päästetty gramma maksaa saman verran, ei vapaamatkustajia ole. Tehdään Suomesta puhtaan energian suurvalta! Ilmastotalkoissa on pidettävä ihmiset mukana: emme tarvitse kieltoja tai tukiaisia, vaan tilaa järkeville valinnoille! Siirtymä kohti korkean lisäarvon palvelutaloutta tukee yhteistä tavoitetta.

8

Kansainvälistä yhteistyötä

Nato-jäsenyyden myötä Suomi on varauksettomasti länsimaa. Panostamme omaan uskottavaan puolustukseen sekä kahdenväliseen ja eurooppalaiseen turvallisuus­yhteistyöhön. Suomi hyötyy vapaasta kaupasta ja markkinataloudesta, ja Euroopan taloudellinen kilpailukyky takaa arvojemme säilymisen tulevaisuudessa.

9

Tervetuloa Suomeen!

Puretaan työperäisen maahanmuuton esteet. Mahdollisuuksien maa houkuttelee meillä ja muualla syntyneitä ihmisiä tekemään työtä, tutkimaan, sijoittamaan ja panostamaan parempaan huomiseen.  Turvapaikkapolitiikassa pyritään eurooppalaisiin ratkaisuihin ja turvapaikanhaku siirretään EU:n ulkorajoille maahantulokeskuksiin.